dorpsquiznieuwendijk.nl

Dorpsquiz Nieuwendijk
Dorpsquiz Nieuwendijk
Ga naar de inhoud
Thuispagina

Hoe het begon
Zeven Nieuwendijkers staken in november 2019 de koppen bij elkaar. Samen zouden zij in 2020 een dorpsquiz in Nieuwendijk realiseren. De coronapandemie maakte alles anders. Het bedoelde grote evenement op één dagdeel werd een drietal dorpsquizen in een soort kleinschalige thuis-variant. Ook het team kromp wat in. De dorpsquiz van april 2020 werd georganiseerd door vijf mensen, de fotopuzzel rond Bevrijdingsdag 2020 door een duo en de kersteditie werd in elkaar gezet door drie Nieuwendijkers. Alle quizmasters hebben het met zoveel plezier gedaan, dat er ook voor 2021 weer een dorpsquiz in de steigers staat. Namelijk:

100-uurseditie Dorpsquiz rondom Hemelvaartsdag 2021

We hebben weer prachtige vragen klaarstaan over onder andere ons dorp, muziek, sport en verpakkingen. Natuurlijk ontbreekt ook de creatieve opdracht niet en moet er weer gezocht worden naar fotolocaties. Dit keer hebben we zelfs een heuse fietspuzzeltocht toegevoegd. Spelen jullie weer mee?
De nieuwe editie van de Dorpsquiz Nieuwendijk staat gepland van woensdagavond 12 mei 18.00 uur t/m zondagavond 16 mei 22.00 uur. Het hemelvaartweekend dus. In tegenstelling tot voorgaande edities zullen alle opdrachten in één keer in jullie mailbox verschijnen. Zo kunnen jullie geheel zelf bepalen wanneer je waarmee aan de gang gaat. En natuurlijk hoeft niet alles af en goed te zijn. Meedoen is belangrijker dan winnen.
Al is winnen natuurlijk wel kicken. Zeker nu er, dankzij sponsor Veldsink-Crielaard, weer zo’n prachtige bokaal te verdienen is.
Aanmelden voor de 100-uurseditie van de Dorpsquiz Nieuwendijk kan met teams van maximaal zes personen op nieuwendijkquiz@gmail.com. Graag met opgave van een teamnaam en de namen van de teamleden. Deelname is wederom gratis.
Winnaars Dorpsquizzen Nieuwendijk:
Maar eerst zetten we hier nog even de winnaars van 2020 van de Dorpsquiz Nieuwendijk in het zonnetje. De allereerste DorpsquizBokaal werd uitgereikt aan het team KIMEAT. Dit team van de familie Van der Mooren (dochter Moreen ontbreekt op de foto) won de bokaal met de kersteditie van de quiz. Zij scoorden 193 van de 200 te behalen punten. De fotopuzzel rondom Bevrijdingsdag werd gewonnen door de Van Peltjes en de Colibiesjes. De dorpsquiz in april 2020 kende iedere week een winnaar. In de eerste week waren dat De Fordjes, in de tweede week Zandsteeg62 en in de derde week de Van Dijkjes.
Vragen over de Dorpsquiz Nieuwendijk?
Created with WebSite X5
Dorpsquiz Nieuwendijk
Terug naar de inhoud