Wat is een dorpsquiz? - dorpsquiznieuwendijk.nl

Dorpsquiz Nieuwendijk
Dorpsquiz Nieuwendijk
Ga naar de inhoud

Wat is een dorpsquiz?

Een dorpsquiz speel je mét elkaar, tegelijk met vele andere dorpsgenoten. Verbinding, contacten en gezelligheid staan voorop. Natuurlijk gaat een dorpsquiz ook over ons dorp; over de geschiedenis, de omgeving, de inwoners, het verenigingsleven, de activiteiten en de bedrijvigheid in Nieuwendijk. Maar niet alleen... Een dorpsquiz gaat beslist ook over heel andere onderwerpen. Bijvoorbeeld over schoolkennis, televisie en film, kunst, politiek, muziek en geluid, sport en spel, planten en dieren, Nederland, enz. Er zijn kennisvragen, ludieke opdrachten, opzoekvragen, creatieve opdrachten en alles wat er verder nog meer te bedenken valt. Oplossingen vind je op de computer, in huis, op straat, door te bellen met vrienden en door de handen uit de mouwen te steken. Heel gevarieerd én actief dus.
Dorpsquizen worden in veel plaatsen in Nederland gespeeld. Doorgaans in teams van 8 tot maximaal 15 personen. Van jong tot oud, iedereen kan meedoen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Vorm een team samen met vrienden, familie, collega’s, fijne buren, maar denk ook eens aan die buurvrouw die vaak alleen thuis zit of aan de mensen die net nieuw zijn in je straat. De Dorpsquiz Nieuwendijk is een super leuke gelegenheid om nieuwe contacten op te doen en mensen te betrekken bij ons leuke dorp!
Een team heeft een captain die woonachtig is in Nieuwendijk. De andere teamleden mogen van elders komen (liever niet natuurlijk). Voor het team wordt een originele pakkende teamnaam bedacht en samen bepaalt het team op welke locatie zij de quiz gaan spelen. Dat kan bij iemand thuis zijn, maar ook in Tavenu, Xinix, bij frites Mariet, de voetbalkantine, of waar dan ook. Als het maar in Nieuwendijk is.
Gebruikelijk is dat een dorpsquiz op één dagdeel in een jaar gespeeld wordt. Bij het startmoment halen de teamcaptains het quizboek op en aan het einde van de speeltijd worden de antwoorden met het hele team ingeleverd.
De eerste editie van de Dorpsquiz Nieuwendijk – op de wijze zoals deze hierboven beschreven is - zou plaats gaan vinden in het voor- of najaar van 2020 op een zaterdag van 15.00 tot 20.00 uur. Door Corona was dit evenwel niet mogelijk. Er heeft echter wel degelijk een dorpsquiz plaats gevonden. Sterker nog: er is tot DRIE keer toe een dorpsquiz gespeeld in Nieuwendijk. De opzet werd aangepast binnen de grenzen van de coronamaatregelen. Er werd gespeeld in kleine teams van maximaal zes personen en de opdrachten werden per mail verzonden. Iedere dag een nieuwe. Op deze website doen we daar verslag van.
Created with WebSite X5
Dorpsquiz Nieuwendijk
Terug naar de inhoud